Kroniek van de familie

Van Hou(d)t

Wist je dat

Wist je dat er in de periode van het “Ancien Regime” een systeem van borgbrieven bestond?

Was je bijvoorbeeld woonachtig te Geel en je wou je gaan vestigen in Antwerpen, zeg maar, dan moest je verschijnen voor de schepenbank. Die oordeelde of je een borgbrief nodig had.
Zo’n borgbrief hield in dat: mocht je in je nieuwe woonplaats moeten terugvallen op de gemeenschap (door ziekte, ongeval,...) dan gaf deze borgbrief aan de gemeente de borg dat de oorspronkelijke woonplaats de kosten ten laste zou nemen.
Eigenlijk  was dit een handig systeem voor de grote steden om een rem te zetten op de instroom van armen en behoeftigen...