Kroniek van de familie

Van Hou(d)t

September 2003:

Toen bleek dat er een paar Van Hou(d)t-en aan een stamboom werkten, werd er door Wim een bijeenkomst georganiseerd om te polsen of er een mogelijke samenwerking in zat. Enthousiast werd er op dit voorstel ingegaan door enkelen die later lid zouden worden van onze kleine werkgroep.

Op 25 oktober 2003 kwamen we samen in Oud-Turnhout. Naast een "algemene kennismaking" werd er natuurlijk ook gepraat over onze gemeenschappelijke passie, het samenstellen van onze familiegeschiedenis, en werd er informatie uitgewisseld. Iedereen was het er al vlug over eens dat we beter onze krachten konden bundelen en samenwerken, dan individueel hetzelfde werk te doen.

Door omstandigheden is de samenwerking niet direct van start gegaan maar op 30 oktober 2004 kwamen we weer samen en werd een concreet plan uitgewerkt: initieel zouden we ons concentreren op een aantal kerngemeenten:

 • Nijlen
 • Berlaar
 • Heist-op-den-Berg
 • Herentals
 • Herenthout
 • Arendonk
 • Retie
 • Mol
 • Dessel
 • Balen
 • Meerhout
 • Laakdal

In deze gemeenten zouden we op zoek gaan naar onze naamdragers (welke schrijfwijze ook). Eerst werd er gezocht in de registers van de "Burgerlijke stand" en de "Parochieregisters". Later zouden ook "Schepenbaken", "Wezenboeken", "Notariële akten", enzovoort aan bod komen. Al deze gegevens werden opgeslagen in een databank. Via gezinsconstructies werden de eerste stamreeksen opgesteld.

November 2007:

We trachtten niet alleen de primaire gegevens van onze naamdragers te verzamelen maar ook àlle randinformatie werd nauwkeurig genoteerd. We kozen hierbij voor het "Aldfaer" programma (een degelijk, gebruiksvriendelijk genealogisch programma; Nederlandstalig met regelmatige updates en bovendien volledig gratis) om al onze gegevens op te slaan. Al die informatie' werd aanvankelijk opgeslagen in aparte databanken; later gecentraliseerd in één "Groot Bestand".

September 2013:

Reeds van bij het begin was het ieders droom om al het opzoekingswerk te laten resulteren in een familiegeschiedenis in boekvorm.
Vanaf nu concentreerden we ons in hoofdzaak op het samenstellen van dit boek, ondanks het feit dat we er ons van bewust waren dat er nog veel ongelinkte informatie in ons groot bestand was.We spraken een concept van het boek af en stelden deadlines op. Eerste grote deadline werd februari 2014, waarbij ieder een eerste concept van zijn eigen familiegeschiedenis zou klaar hebben.

Mei 2014:

Na het schrijven van de eerste concepten kwamen we weer samen en werden deze ontwerpen grondig besproken om tot een concensus te komen voor het boek.
We stelden als deadline december 2014 om het boek effectief gedrukt te hebben. Anne werd aangesteld als diegene die het boek zou bewerken en om samen met Frans (Oud-Turnhout) de eindredactie op zich te nemen.

September 2014:

Tijdens de zomer werd er heel hard gewerkt; vooral de selectie en het inlassen van documenten en foto's nam nog heel wat tijd in beslag. In september kwamen we weer samen om de laatste details te bespreken.
Er werden deadlines vastgelegd in verband met de definitieve afwerking van de inhoud en in verband met het drukken van het boek.

December 2014:

Na een laatste werkvergadering op 22 november ging het boek de dag nadien naar de drukker. Op 16 december was het zo ver, Frans (Oud-Turnhout) en Geert gingen de boeken (130 stuks!) halen bij Amival, waar de boeken gelijmd werden. De dagen nadien werden de boeken verdeeld in de groep en kon de levering aan de kopers beginnen....

Februari 2015

 • Na het publiceren van het boek stoppen we niet met ons werk! Eerst en vooral werd deze website opgezet met als doel verder informatie te blijven geven EN hopelijk ook via deze site contacten te leggen en nieuwe gegevens ontvangen. Daarnaast blijven we ons bestand met alle stamboomgegevens verder uitwerken en mogelijk ook nieuwe gezinsconstructies uitwerken.
 • De eerste druk van het boek was binnen de korste keren uitverkocht. Een wachtlijst werd aangelegd en al snel konden we een tweede druk bestellen - 45 extra boeken werden gedrukt.

Juli 2015

Op 25 juli kwamen we met onze groep samen in Herenthout. Deze keer hebben we het nuttige aan het aangename gepaard. Naast een korte bespreking hoe we verder ons bestand kunnen uitwerken hebben we ook Herenthout bezocht, onder de kundige leiding van Frans 5Oud_Turnhout). En naar goede gewoonte hebben we de dag afgesloten met een gezellig etentje.

Oktober 2016

Op 15 oktober kwamen we met onze groep samen in Vorselaar. Plaats van afspraak was de kardinaalshoeve "Schranshoeve", waar Kardinaal Jozef Ernest Van Roey zijn jeugd doorbracht.
Vandaar ging het naar het centrum van Vorselaar, waar we een begeleid bezoek van de kerk en het klooster kregen. Van daar wandelden we naar het kasteel. We beëindigden onze dag, naar goede gewoonte, met een etentje.
Ook zie de foto's op onze galerij.

Juli 2017

Naar jaarlijkse gewoonte kwamen we dit jaar op 23 juli weer samen met onze groep, deze keer in Grobbendonk.
Dit jaar was het een beperkt groepje deelnemers: door gezondheidsproblemen van de echtgenoot van Anne konden zij niet komen. Daarnaast kan onze collega Frans Kamp, ook door gezondheidsproblemen, niet langer aan onze bijeenkomsten.
Dit jaar werd geopteerd voor een begeleide wandeling + bezoek aan een tentoonstelling in Grobbendonk.
Ondanks enkele fikse regenbuien (gelukkig was er telkens wat schuilgelegenheid) kregen we een bijzonder interessante wandeling, waarna een begeleid bezoek aan de Mercuriustentoonstelling en een extraatje Watermolen en Kasteelhoeve te Grobbendonk. De traditionele afsluiter in het restaurant de Repertoire was prima...
Na afloop was iedereen het eens: dit is een bijzonder interessante formule “leerrijk, gezond en vooral gezellig ;-)“.

Klik hier voor een gedetailleerd verslag van deze bijeenkomst (met dank aan Frans Van Hout, Oud-Turnhout!).
Ook zie de foto's op onze galerij.